Information til ejendomsmæglere

  • Ingen fremtidige omkostninger i foreningen*)
  • Ingen fælles antenne
  • Grundejerforening og vejkonto: Kontingent 1.100 kr. pr. år, betales via opkrævning eller BS d. 1. juli
  • Restancer oplyses af kassereren, skriv til bestyrelsen@hhg65.dk

*) dog skal der påregnes udgifter ifm. det lokale vandværks fusion med Gilleleje Vandværk pr. 1. januar 2019 (en tilslutningsafgift pr. ejendom i størrelsesordenen 12.500 kr., der betales over 10 år, dvs. med 1.250 kr. pr. år).