Fredning af mellemste del af Esrum Kanal

Se nedenstående dokumenter for information angående fredning af mellemste del af Esrum Kanal.