VEDTÆGTER M.V.

Foreningens vedtægter kan downloades herunder.

Desuden kan lokalplanen for området fra 1985 og til den tilhørende deklaration downloades.