TAKSTBLAD FOR 2021-2022

 

Gebyrer:

Indskud (ejerskifte) = kr. 0,00.

Rykker pr. gang = kr. 200,00.

Der udsendes kun én rykker til betaling pr. 1/9. Medlemmer, der herefter ikke har betalt med udgangen af september måned, overgår uden yderligere varsel til retslig inkasso ifølge vedtægterne.

Manglende meddelelse om adresseændring eller ejerskifte = kr. 300,00.

Strafrente tilskrives fra forfald = 1/7 med diskontoen + 5% eller efter den til enhver tid gældende lovgivning – ved inkasso.

Alle restancer og gebyrer henføres til parcellen og påhviler den til enhver tid værende ejer af parcellen.

 

Græsslåningsmaskiner, kædesave og andre støjende redskaber må KUN benyttes

Hverdage kl. 10-12 & kl. 14-18

Søn- og helligdage kl. 10-13