BESTYRELSE

Hintzehovgaard Grundejerforenings bestyrelse har følgende medlemmer:

Jan-Ole Hansen, formand
Rypevej 3

Flemming Rasch, kasserer
Musvågevej 47

Marianne Carstensen
Musvågevej 6

Behrndt Andersen
Rypevej 6

Erik Andersson
Rørsangervej 13

Bent With
Musvågevej 1

Karina Holm
Tornsangervej 6