FORENINGEN

Hintzehovgaard Grundejerforening har 214 medlemmer, hvoraf ca. 50 er fastboende og resten er sommergæster.

Grundejerforeningen administrerer også en vejkonto, som tager sig af drift og vedligeholdelse af fællesvejene for 241 parceller.